Voor behandeling heeft u een verwijzing naar specialistische/gespecialiseerde GGZ (SGGZ) nodig van een huisarts, medisch specialist, arbo-arts of een GGZ instelling.

Omdat ik een contract heb afgesloten met alle zorgverzekeraars valt de behandeling onder het basispakket van uw zorgverzekering.

 

In de SGGZ worden alle behandelingen bekostigd middels een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht, worden geregistreerd in een DBC. Als de behandeling afgerond is, wordt de DBC afgesloten. Hierdoor wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. Nadat de behandeling is afgesloten, wordt de factuur naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

 

Een behandeling in de SGGZ voor volwassenen wordt door de ziektekostenverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts. Houd er rekening mee dat, indien u in dit kalenderjaar nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt, eerst het wettelijk verplichte eigen risico (in 2019 is dat € 385,-) aangesproken zal worden.

Voor uitgebreide informatie over de vergoedingen kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.