Welkom...

 

Mijn naam is Suzanne Koenen (1970). Ik ben BIG-geregistreerd Psychotherapeut en gecontracteerd door alle zorgverzekeraars.

 

Na mijn afstuderen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (2002) ben ik gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg. In de eerste 10 jaar na mijn afstuderen heb ik bij twee kleine GGZ instellingen gewerkt en heb dit gecombineerd met het volgen van de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut bij RINO Zuid-Nederland. 

 

Sinds 2010 werk ik als zelfstandig, vrijgevestigd psychotherapeut. Ik vind het belangrijk om - in tegenstelling tot veel instellingen - kleinschalige en persoonlijke hulp te kunnen bieden en heb dit op deze manier kunnen realiseren. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.

 

Mijn praktijk is gevisiteerd en goedgekeurd door de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). 

 

Vanaf 1 januari 2017 is elke zorgaanbieder in de GGZ wettelijk verplicht over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Desgewenst kunt u dit op de praktijk inzien.

 

Ik ben aangesloten bij De Psychotherapiepraktijk. 

Dit is een samenwerkingsverband van vijf ervaren zelfstandig werkende psychotherapeuten.

 

Wachttijd per 28-09-2017:

De wachttijd voor intake is ongeveer 8 weken. Tussen intake en behandeling is er geen wachttijd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).