Welkom...

 

Mijn naam is Suzanne Koenen (1970). Ik ben Psychotherapeut BIG, dat wil zeggen dat ik als psychotherapeut geregistreerd ben in het landelijke register van beroepen in de gezondheidszorg.

 

Aansluitend aan het het behalen van mijn doctoraal aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (2002) ben ik gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg. In de eerste 10 jaar na mijn afstuderen heb ik bij twee kleine GGZ instellingen gewerkt en heb dit gecombineerd met het volgen van de opleiding tot psychotherapeut. 

 

Sinds 2010 werk ik als zelfstandig, vrijgevestigd psychotherapeut. Ik vind het belangrijk om           - in tegenstelling tot veel instellingen - kleinschalige en persoonlijke hulp te kunnen bieden en heb dit op deze manier kunnen realiseren. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.

 

Mijn praktijk is gevisiteerd en goedgekeurd door de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). 

 

Vanaf 1 januari 2017 is elke zorgaanbieder in de GGZ wettelijk verplicht over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Desgewenst kunt u mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut op de praktijk inzien.

 

Ik ben aangesloten bij De Psychotherapiepraktijk. 

Dit is een samenwerkingsverband van vijf zelfstandig werkende psychotherapeuten, voortgekomen uit het voormalige maatschap PTP. 

De Psychotherapiepraktijk heeft twee centraal gelegen vestigingen in Nijmegen en Wijchen

 

Wachttijd per 23-05-2017:

Vanwege opgelopen wachttijden kan ik op dit moment geen nieuwe aanmeldingen aannemen. 

 

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).