Welkom...

 

Mijn naam is Suzanne Koenen. Ik ben BIG-geregistreerd Psychotherapeut en gecontracteerd door alle zorgverzekeraars.

 

Na mijn afstuderen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (2002) ben ik gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg. In de eerste 10 jaar na mijn afstuderen heb ik bij twee kleine GGZ instellingen gewerkt en heb dit gecombineerd met het volgen van de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut bij RINO Zuid-Nederland. 

 

Sinds 2010 werk ik als zelfstandig, vrijgevestigd psychotherapeut. Ik vind het belangrijk om - in tegenstelling tot veel instellingen - kleinschalige en persoonlijke hulp te kunnen bieden en heb dit op deze manier kunnen realiseren. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.

 

Mijn praktijk is gevisiteerd en goedgekeurd door de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). 

 

Vanaf 1 januari 2017 is elke zorgaanbieder in de GGZ wettelijk verplicht over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Desgewenst kunt u dit op de praktijk inzien.

 

Ik ben aangesloten bij De Psychotherapiepraktijk. 

Dit is een samenwerkingsverband van drie ervaren, zelfstandig werkende psychotherapeuten.

 

Wachttijd per 22-09-2021:

Tot en met (waarschijnlijk) 1 november 2021 kan ik helaas geen nieuw aanmeldingen aannemen.

 

Uit onderzoek* is gebleken dat een wachtlijst het herstellend vermogen ondermijnt. Ik werk daarom niet met een wachtlijst, maar kijk bij elke aanmelding of er plaats is of niet. U heeft dan direct duidelijkheid.

Als ik geen plaats heb, en u kunt op korte termijn niet elders terecht, kunt u altijd contact opnemen met de zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling  binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

*Bronnen: Furukawa et al., 2014, Cuijpers, 2012, p.88; Cunningham, Kypri &Mc Cambrigde, 2013; Harris & Miller, 1990