Behandelaanbod

 

Mijn praktijk is toegespitst op de Gespecialiseerde GGZ. De huisarts zal u naar deze vorm van zorg verwijzen als uw problemen complex en/of langdurig zijn, of als een behandeling in de Generalistische Basis GGZ niet voldoende is gebleken.

 

Therapiegesprekken vinden bij voorkeur face-to-face plaats. Daarnaast horen videobellen, telefonische gesprekken en aanvullend emailcontact tot de mogelijkheden. Soms wordt een digitale module ingezet.

 

Voor onderstaande klachten kunt u bij mij terecht:

 

Angstproblemen

Paniekaanvallen, straatvrees, claustrofobie (angst voor afgesloten ruimtes), hoogtevrees, hypochondrie (angst om een ernstige ziekte te hebben of te krijgen), sociale angst, faalangst, overbezorgdheid, ernstige of langdurige stress en specifieke angsten (hoogtevrees, angst voor bepaalde dieren, onweer, bloed of injecties)

 

Depressiviteit/stemmingsproblemen

Somberheid, gevoelens van hopeloosheid, verlies van interesse of plezier, futloosheid, veel piekeren, concentratieproblemen, schuldgevoelens en lage eigenwaarde.

 

Problemen op persoonlijk en sociaal gebied

Perfectionisme, overgevoeligheid, te emotioneel reageren, eenzaamheid, angst voor afwijzing, bindingsangst, verlatingsangst, geen aansluiting bij anderen kunnen vinden, innerlijk gevoel van leegte, angst voor intimiteit, sociale geremdheid, besluiteloosheid, negatief zelfbeeld, niet goed om kunnen gaan met kritiek, over eigen grenzen (laten) gaan, steeds tegen hetzelfde aanlopen in vriendschappen of relaties.

 

Identiteitsproblemen

Als u met veel vragen zit rondom wie u bent, wat u vindt of wilt, wat u belangrijk vindt, kan het moeilijk om keuzes voor de langere termijn te maken op bijvoorbeeld studie-, beroeps- en relatiegebied en inhoud te geven aan uw leven. Ook met twijfels over uw seksuele identiteit of geaardheid kunt u bij mij terecht.

 

Overspannenheid

Overspannenheid of burnout ontstaat door overbelasting: door te hard werken, door conflicten op het werk of in uw relatie, of door teveel tegenslagen in het leven. U kunt zich moe, futloos, gestresst, prikkelbaar voelen. Tevens gaat overspannenheid vaak gepaard met veel piekeren, slaapproblemen en lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikklachten en pijnlijke spieren.

 

Onverwerkte traumatische ervaringen

Na een traumatische gebeurtenis kunt u last hebben van nare herinneringen en beelden van het trauma die plotseling de kop op steken, nachtmerries, het vermijden van dingen (bijvoorbeeld locaties of activiteiten) die met het trauma te maken hebben, concentratieproblemen, slapeloosheid, nachtmerries, snel schrikken, afstomping, geïrriteerdheid en woede-uitbarstingen.

 

Problemen met rouwverwerking

Verdriet, neerslachtigheid, ongeloof, schuldgevoelens, interesseverlies en de overledene missen zijn normale reacties na verlies van een dierbare. Ook het verlies van een rol in het leven (bijvoorbeeld de rol van ouder, partner of een beroepsrol) kan een rouwreactie teweeg brengen. Er zijn grote verschillen in hoe mensen met een verlies omgaan.

Wanneer u veel moeite hebt met het rouwproces en het gevoel hebt dat je er zelf niet uitkomt kan psychotherapie helpen.

 

Psychosomatische klachten

Hyperventilatie, pijnlijke spieren (zoals pijn in nek, schouders en onderrug), spierslapte, hoofdpijn, pijn op de borst, maagpijn, buikpijn, misselijkheid, darmproblemen, opgeblazen buik, slikproblemen, brok in de keel, en stem kwijt zijn.

 

Aanvaarding van een handicap of chronische ziekte

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent geworden is dat meestal een grote verandering die moeilijk te aanvaarden kan kan zijn. Uw mogelijkheden op lichamelijk, seksueel en beroepsgebied kunnen erdoor beperkt of verloren zijn gegaan.

 

Levensfaseproblemen

Wanneer u in een andere levensfase komt, door bijvoorbeeld het ouderlijk huis te verlaten, te trouwen, te scheiden of met pensioen te gaan kunt u moeite hebben met de veranderingen die dit met zich meebrengt.

  

Problemen op uw werk

Problemen met collega's of uw werkgever kunnen stress en ongenoegen geven. U kunt gaan piekeren zonder dichter bij een oplossing te komen. Dit kan leiden tot overspanneheid of een burnout. Ook kan er onvrede zijn over uw arbeidsomstandigheden of het soort werk dat u doet.

 

Slaapproblemen

Problemen met inslapen, doorslapen en nachtmerries.

 

Contra-indicaties

Voor de volgende problematieken is mijn praktijk onvoldoende toegerust: verslavingsproblemen, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, psychotische stoornissen en suïcidegevaar.