Bekostiging

 

Voor behandeling heeft u een verwijzing naar specialistische/gespecialiseerde GGZ (SGGZ) nodig van een huisarts, medisch specialist, arbo-arts of een GGZ zorgverlener.

Omdat ik een contract heb afgesloten met alle in Nederland opererende zorgverzekeraars worden de kosten van de behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Houd er rekening mee dat, indien u in dit kalenderjaar nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt, eerst het wettelijk verplichte eigen risico aangesproken zal worden. In 2023 is dat € 385,00 tenzij u een zorgverzekering heeft afgesloten met een hoger (vrijwillig) eigen risico.

De kosten van een eventuele aanspraak op uw eigen risico worden door uw zorgverzekeraar geïnd.

 

Indien u een sessie meer dan 24 uur van tevoren afzegt via telefoon of e-mail worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien u binnen 24 uur afzegt of zonder bericht niet verschijnt op de afspraak dan breng ik €55,00 euro in rekening. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.